SERIE TFA

Motore elettrico trifase autofrenante a 2 poli, 4 poli, 6 poli, 8 poli, 12 poli e doppia polarità con freno trifase C.A.